Dan­ske­re vin­der stor iværk­sæt­ter- kon­kur­ren­ce

BT - - NYHEDER - Mor­ten Jas­per

KON­KUR­REN­CE- VIN­DE­RE så langt på ba­re det her sko­le­år. Det er ut­ro­ligt, og jeg er så glad. Vi kan vir­ke­lig bru­ge pri­ser­ne til at kom­me vi­de­re med vo­res op­fin­del­se nu, « si­ger Cas­per Ry­borg Sim­mels­gaard, der sam­men med Ras­mus An­dreas Ku­nø Tarp og Uf­fe Wil­ken står bag vin­der­tea­met Gas2Gre­en.

Hol­det vandt 15.000 eu­ro fra Hyun­dai­pri­sen og 1000 eu­ro for eu­ro­pa­mester­ska­bet. Med et avan­ce­ret fil­ter til ski­be har tre stuUd over Gas2Gre­en delt­og og­så ElevA­de­ren­de fra SI­MAC i Svend­borg fun­det en ka­de­mi­et fra VIA Læ­rer­ud­dan­nel­sen i Aar­løs­ning, der i ste­det for at ud­le­de foru­re­nin­hus, som fik en sam­let tred­je­plads samt gen i ha­vet, om­dan­ner den til hy­dro­gen og en JA Alum­ni Le­a­ders­hip pris. Gas2Gre­en bio­brænd­sel og der­ved ska­ber ved­va­ren­de og Ele­va­ka­de­mi­et kva­li­fi­ce­re­de sig til EM, ener­gi. da de i maj vandt 1. og 2. plad­sen ved Dan

» Det er helt fan­ta­stisk. Tænk at vi er nå­et marks­mester­ska­bet i En­tre­pre­nør­skab.

Stu­de­ren­de med iværk­sæt­ter- idéer fra he­le Eu­ro­pa har net­op kæm­pet om at ha­ve de bed­ste af slagsen i Lis­sa­bon. Og her var det tre dan­ske stu­de­ren­de, der løb med før­ste­plad­sen ved Hyun­dai Bril­li­ant Yo­ung En­tre­pre­n­eurs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.