Exit kan luk­ke luft­havn

BT - - NYHEDER - Fo­to: Reu­ters Tho­mas Nørgaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

RY­A­NAIR

Hvis det ir­ske lav­pris­sel­skab Ry­a­nair væl­ger at luk­ke sin ba­se i Bil­lund, kan det true ek­si­sten­sen af Bil­lund Luft­havn.

Så­dan ly­der vur­de­rin­gen fra se­ni­o­r­ø­ko­nom i Syd­bank Ja­cob Pe­der­sen over for TV2.

» Selv­om København er vig­tig for Ry­a­nair, og Ry­a­nair er vig­tig for Kø­ben­havns Luft­havn, så kan beg­ge par­ter leve uden hin­an­den, men Bil­lund Luft­havn kan ik­ke leve uden Ry­a­nair. Si­ger det ir­ske lav­pris­sel­skab far­vel til Bil­lund, vil det der­for væ­re et en­de­ligt far­vel til Bil­lund Luft­havn, « si­ger Ja­cob Pe­der­sen.

I dag fly­ver hver fem­te pas­sa­ger til og fra Bil­lund med Ry­a­nair, hvil­ket sva­rer til 625.000 pas­sa­ge­rer om året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.