Ær­lig­he­den vin­der

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 5. JULI 2015 or­gia og den nord­li­ge del af Fl­o­ri­da.

Se­ne­st var det Mo­unt Zion Church i Gre­en­leyvil­le, South Ca­ro­li­na, der brænd­te ned.

For blot ty­ve år si­den blev den selv­sam­me kir­ke­byg­ning brændt ned af ra­cist­grup­pen Ku Klux Klan. Men al­li­ge­vel lod by­ens sor­te borg­me­ster sig ik­ke fri­ste af det el­lers for­stå­e­li­ge had.

» Vi ved end­nu ik­ke, hvem der står bag. Men vi har al­le­re­de til­gi­vet ved­kom­men­de. Og vi vil be­de for ham, « si­ger Jes­se Par­ker, der og­så så kir­ken bræn­de i 1995.

Så for­stå­en­de vil po­li­ti­et, FBI og retsvæs­net til gen­gæld ik­ke væ­re, når den el­ler de skyl­di­ge på­gri­bes. Had­for­bry­del­ser straf­fes nem­lig ek­stra hårdt iføl­ge den ame­ri­kan­ske lov­giv­ning. Og den el­ler de skyl­di­ge kan se frem til år­ti­er bag trem­mer.

Da den 21- åri­ge hvi­de ra­cist Dylann Roof 17. ju­ni dræb­te ni sor­te kir­ke­gæn­ge­re i Char­le­ston, var hans er­klæ­re­de for­mål, at star­te en ny ra­ce­krig. Ef­fek­ten var det stik mod­sat­te. Fo­to: AFP

Præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma hol­der min­de­ta­le for sin ven, præ­sten Cle­men­ta Pin­ck­ney – ét af Dylann Roofs ni sor­te of­re. Fra ta­ler­sto­len op­for­drer præ­si­den­ten til til­gi­vel­se og kær­lig­hed.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.