Mew ero­bre­de nat­ten i Smat­ten

BT - - KULTUR - Ole Ro­sen­stadt Svidt Gaff a

AN­MEL­DEL­SE

Mew ORAN­GE SCE­NE, FRE­DAG NAT ***** *

Mew har spil­let på Roskil­de he­le seks gan­ge si­den 1998, men in­gen af gan­ge­ne har de stå­et på Oran­ge Sce­ne med he­le den op­rin­de­li­ge li­neup. Det gjor­de de nat­ten til lør­dag.

Grup­pen lag­de ud med de to nye, stær­ke num­re ’ Wit­ness’ og ’ Sa­tel­li­tes’ med et fl ot lys­møn­ster på bags­ce­neskær­men, in­den de fort­sat­te med de vel­kend­te hits ’ Spe­ci­al’ og ’ The Zoo­k­e­e­per’s Boy’, der straks sat­te gang i fæl­les­san­gen i den talstær­ke for­sam­ling. Den ti mi­nut­ter lange ’ Rows’ med en lang, tem­poskift en­de, pro­gro­ck­et out­ro var en im­po­ne­ren­de af­slut­ning af ho­ved­sæt­tet og i øv­rigt en li­ve- pre­mi­e­re, men na­tur­lig­vis skul­le vi som al­tid sen­des vi­de­re ud i nat­ten med den ul­ti­ma­ti­ve Mew- bal­la­de, ’ Com­for­ting So­unds’, som no­get nyt med en chorus­klin­gen­de eff ekt på gu­i­ta­ren, der gav nyt liv til klassikeren. Der er og­så sta­dig mas­ser af liv i Mew, der 20 år in­de i kar­ri­e­ren fort­sat er et præg­tigt or­ke­ster. Læs he­le an­mel­del­sen

på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.