’’

BT - - KULTUR - An­dreas Bor­ges eft er tre sms’er fra for­æl­dre­ne

Jeg er 21 år. Nu må de fand­me li­ge til at ta­ge sig sam­men. Jeg kan jo godt kla­re mig selv, og jeg er sam­men med al­le mi­ne ven­ner, så jeg kan ik­ke se, hvad der skul­le ske

Én af dem er 21- åri­ge An­dreas Bor­ges fra København, der har mod­ta­get tre sms’er fra si­ne for­æl­dre i lø­bet af festi­va­len. Men det er alt for man­ge, me­ner han.

Tæt re­la­tion

» Jeg er 21 år. Nu må de fand­me li­ge til at ta­ge sig sam­men. Jeg kan jo godt kla­re mig selv, og jeg er sam­men med al­le mi­ne ven­ner, så jeg kan ik­ke se, hvad der skul­le ske, « si­ger han.

18- åri­ge Benja­min Loren­zen fra Faxe har ik­ke få­et sær­lig man­ge sms’er hjem­me­fra un­der festi­va­len, men han har og­så bedt sin mor om ik­ke at skri­ve og rin­ge i lø­bet af ugen.

» Jeg har dog få­et besked på, at jeg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.