Kong Ken­dri­ck skab­te oran­ge rap- fest

BT - - KULTUR - Mi­cha­el José Gon­za­les Gaff a

AN­MEL­DEL­SE

Ken­dri­ck La­mar ORAN­GE SCE­NE, FRE­DAG **** **

Med et spar­somt li­ve set up, der le­ve­rer to­ner­ne af ’ Mo- ney Tre­es’, går Ken­dri­ck på sce­nen, og han er på. Halvt rå­ben­de og tændt er han et styk­ke fra den til ti­der til­ba­ge­læ­ne­de og kon­trol­le­re­de rap­per, vi ken­der fra pla­der­ne.

Men sta­dig i kon­trol. Ef­fek­ti­ve ’ Ba­ck­se­at Fre­esty­le’ får hæn­der­ne i vej­ret på he­le plad­sen. Det er et im­po­ne­ren­de syn, selv­om num­me- ret ik­ke er helt så skar­p­skå­ret som stu­di­e­ver­sio­nen, og band­ly­den bli­ver en ken­de gum­pe­tung. Vi får at vi­de, vi – selv­føl­ge­lig – er det bed­ste crowd, Ken­dri­ck har spil­let for, og ge­ne­relt be­væ­ger han sig ik­ke langt fra kli­che­er­ne imel­lem num­re­ne, men hvad gør det, når han kan få urin­stø­vet til at let­te og folk til at krav­le op i højta­lertår­ne­ne med en eks­plo­siv og tændt ver­sion af før­ste halv­del af før­nævn­te ’ m. A. A. d Ci­ty’?

Det var ik­ke en per­fekt kon­cert, men det var en ab­so­lut le­ven­de om­gang, der vi­ser, hvor godt en stor hip­hop­kon­cert kan skæ­res. Læs he­le an­mel­del­sen

på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.