Hård­kog­te her­rer

BT - - TV - ACTION

Den gru­som­me ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion Co­bra har over­ta­get Det Hvi­de Hus og tru­er ver­dens­fre­den. Der­for må den sær­li­ge eli­te­en­hed G. I. Joe ta­ge aff ære for at red­de ver­den f ra to­talt ka­os. Co­bra in­fi ltre­rer Det Hvi­de Hus og ind­sæt­ter skur­ken Zartan i præ­si­den­tens sted, hvil­ket med­fø­rer to­talt ka­os. Kun kap­ta­jn Dukes hold af eli­te­sol­da­ter kan red­de ver­den fra ter­r­o­ri­ster­nes gru­som­me pla­ner, men eft er et bag­holds­an­greb har en­he­den store pro­ble­mer. Un­der en mis­sion i Paki­stan bli­ver en­he­den for­rå­dt, og i et sid­ste håb om at vin­de kam­pen mod Co­bra op­sø­ger eli­te­sol­da­ter­ne den mand, de ved kan gø­re en for­skel: ge­ne­ral Joe Colt­on. Nu må det sam­le­de hold kæm­pe en livs­far­lig kamp ik­ke kun mod Co­bra, men og­så mod trus­ler dybt in­de i den ame­ri­kan­ske re­ge­ring, der tru­er eli­te­en­he­dens ek­si­stens. Hi­sto­ri­en om spe- ci­a­len­he­den G. I. Joe så før­ste gang da­gens lys i 1964 i form af en se­rie po­pu­læ­re actionduk­ker fra Has­bro. Ef­ter­føl­gen­de blev suc­ce­sen

Med­vir­ken­de:

Hårdt­slå­en­de action med Bru­ce Wil­lis og Dway­ne Jo­hn­son i rol­ler­ne som eli­te­sol­da­ter, der skal for­hin­dre gru­som­me ter­r­or­pla­ner.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.