SPIL

BT - - SØNDAG -

Højt­ta­ler til pc, mac, mo­bil.

***** * Cre­a­ti­ves So­und Bla­ster- sy­ste­mer

har hen­ryk­ket os i man­ge år og nu ud­vi­des sor­ti­men­tet med den­ne mi­niso­und­bar. Det er et rig­tig godt pro­dukt, der pas­ser til al­le Blu­et­oo­th- en­he­der som f. eks. pc, lap­top, mac, an­droid og IOS. Det er me­get let at til­slut­te højt­ta­le­ren, og på un­der et mi­nut er man klar. Free le­ve­rer en rig­tig skarp lyd og ik­ke mindst en lyd, der er skabt til at spil­le nu­ti­dens mu­sik med en ty de­lig bas og en skarp diskant. Pri­sen på ca. 750 kr. er rig­tig god, og man får vir­ke­lig vær­di for pen­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.