BØRN SNY­DES FOR FE­RIE

BT - - SØNDAG -

En BUPL- rund­spør­ge vi­ser,

at næ­sten halv­de­len af 419 pæ­da­go­gi­ske le­de­re hav­de børn i in­sti­tu­tio­nen, der sam­men­lagt hav­de holdt min­dre end tre ugers fe­rie i lø­bet af året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.