Lo­ka­le drik­ke der ero­bre­de ver­den

Skål:

BT - - REJSER -

In­fo: four­ro­ses­bour­bon. com

eng. so­gra­pe­vin­hos. com

Alto Dou­ro er Ver­dens­arv; 2.000 års vin­pro­duk­tion og det smuk­ke land­skab, skal sik­res for frem­ti­den. Fra Cais de Miran­da do Dou­ro sej­ler ud­flugts­bå­de­ne en- og to- ti­mers tu­re gen­nem det ene­stå­en­de land­skab, el­ler man kan ta­ge et flod­kryd­stogt fra Po­r­to. I Por­to­by­de­len Vila Nova de Gaia lig­ger be­røm­te po­rtvins­hu­se som San­de­man og Fer­reira. Beg­ge har gu­i­de­de tu­re med smags­prø­ver. Hos San­de­man ko­ster det fra 6 eu­ro ( ca. 45 kr.) til 35 eu­ro ( ca. 300 kr.) , hvor man får lov til at sma­ge hu­sets mest æd­le drå­ber,

af de fle­ste har gu­i­de­de tu­re med smags­prø­ver. Det gæl­der for ek­sem­pel Four Ro­ses i Lawren­ce­burg, der har dag­li­ge rund­vis­nin­ger i destil­le­ri­et i spansk ha­ci­en­da- stil i 1920. Pris: 5 dol­lar ( ca. 33 kr.).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.