Glad Piotr Woz­ni­a­cki: Topka­rak­ter til Ca­ro­li­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PER­FEKT Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk WOZ­NI­A­CK­IS WIM­B­LEDON- RESULTATER

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki får topka­rak­ter af sin far og co­ach, Piotr Woz­ni­a­cki, ef­ter hun i Wim­b­ledons tred­je run­de ud­ra­de­re­de ita­li­e­ne­ren Ca­mila Gi­o­r­gi med sætcif­re­ne 6- 2, 6- 2.

» Hvis jeg skal vur­de­re Ca­ro­li­nes præ­sta­tion på en ska­la fra ét til 10 får hun 10, « sag­de Piotr Woz­ni­a­cki eft er kam­pen og til­fø­je­de:

» Ca­ro­li­ne fulg­te den lag­te tak­tik til punkt og prik­ke. Mod Gi­o­r­gi var det pla­nen, at hun me­re skul­le sat­se på præ­ci­sion end power i si­ne slag. Det lyk­ke­des 100 pro­cent. «

Han ro­ste og­så Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki for at ha­ve en vel­fun­ge­ren­de serv.

» Det var vig­tigt at før­ste­ser­ven gik ind, så Gi­o­gi ik­ke på an­den­ser­ven fi k mu­lig­hed for at pres­se Ca­ro­li­ne. Og­så det lyk­ke­des, « sag­de Piotr Woz­ni­a­cki, der ik­ke lag­de skjul på, at man i ’ Team Woz­ni­a­cki’ på for­hånd hav­de stor respekt for Ca­mila Gi­o­r­gi.

Fejrer med en øl

» Hun har tid­li­ge­re slå­et nog­le af de al­ler­bed­ste spil­le­re på WTA Tou­ren. Men vi vid­ste og­så, at hun nog­le gan­ge la­ver et hav af fejl. Dem fi k Ca­ro­li­ne hel­dig­vis frem­pro­vo­ke­ret en hel del af, « sag­de Piotr Woz­ni­a­cki, der hav­de ret.

2006:

Ta­ber i før­ste kva­li­fi ka­tions­run­de til den use­e­de­de ja­pa­ne­ren Mi­ho Sae­ko 6- 3, 2- 6, 3- 6

Ta­ber i an­den run­de til den 28. se­e­de­de ita­li­e­ner Ma­ra San­tan­ge­lo 0- 6, 6- 7

Ta­ber i tred­je run­de til den an­den­se­e­de­de ser­ber Je­le­na Jan­ko­vic 6- 2, 4- 6, 2- 6

ta­ber i fj er­de run­de til den use­e­de­de ty sker Sa­bi­ne Li­si­cki 4- 6, 4- 6

Ta­ber i fj er­de run­de til den use­e­de­de tjek­ke Pe­tra Kvi­tova 2- 6, 0- 6

Ta­ber i fj er­de run­de til den 24. se­e­de­de slo­vak Do­mi­ni­ka Ci­bul­ko­va

Ta­ber i før­ste run­de til den use­e­de­de østri­ger Ta­mira Paszek 7- 5, 6- 7, 4- 6

Ta­ber i an­den run­de til den use­e­de­de tjek­ke Pe­tra Cet­ko­vska 2- 6, 2- 6

Ta­ber i fj er­de run­de til den use­e­de­de tjek­ke Bar­bo­ra Strycova 2- 6, 5- 7

Klar til ot­ten­de­dels­fi na­len på i mor­gen mod spa­ni­e­ren Gar­bi­ne Mu­guruza

2007:

2008:

2009:

2010:

2011:

2012:

2013:

2014:

2015:

Kamp­sta­ti­stik­ken for­tæl­ler så­le­des, at ita­li­e­ne­ren la­ve­de ik­ke fær­re end 30 upro­vo­ke­re­de fejl mod dan­ske­ren blot tre. Og hvad an­går dob­bel­fejl blev Ca­mila Gi­o­r­gi no­te­ret for ni mod Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is blot ene.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.