For Is­ner vs. Ma­hut

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IPÅ WIM­B­LEDON- AN­LÆG­GETS BA­NE 18 er der sat en min­de­pla­de op: » Her blev ver­dens læng­ste ten­niskamp spil­let, « står der. Jeg så selv med fra si­de­li­ni­en den­gang i 2010. Men jeg in­drøm­mer ger­ne, at jeg un­der den 11 ti­mer og fem mi­nut­ter lange kamp mel­lem vin­de­ren Jo­hn Is­ner og Ni­co­las Ma­hut, hav­de an­dre ar­bejds­mæs­si­ge plig­ter, der skul­le pas­ses. Kam­pen blev i gang sat klok­ken 18.13 tirs­dag 22. ju­ni og på grund af di­ver­se afb ry­del­ser først af­gjort tors­dag 24. ju­ni klok­ken 16.47.

Sej­rscif­re­ne kom til at ly­de 6- 4, 3- 6, 6- 7, 7- 6, 70- 68. Sid­ste sæt va­re­de in­tet min­dre end 8 ti­mer og 11 mi­nut­ter. Knapt et år se­ne­re mød­te jeg Ni­co­las Ma­hut ved French Open. » Den kamp var van­vit­tig. Jeg har sta­dig ma­re­ridts­ag­ti­ge drøm­me om den, « sag­de han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.