For Djoko­vic

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DSERBERENS HU­MØR VAR

i top eft er han i fj or hav­de be­sej­ret Ro­ger Fe­de­rer i Wim­b­ledons her­re­sing­le- fi na­le. Gen­sy­net i man­dags med de sam­me jour­na­li­ster, der 12 må­ne­der for­in­den hav­de skre­vet om tri­um­fen, hav­de dog langt­fra sam­me glans af stor­hed. Eft er sin sejr i åb­nings­kam­pen over Phi­lipp Ko­hls­chrei­ber blev han på pres­se­mø­det over­dæn­get med spørgs­mål om, hvad de hånd­sig­na­ler hans ty ske træ­ner, Bo­ris Beck­er, sen­der til ham un­der kam­pe­ne, be­ty der. » Jeg sny­der ik­ke, « sva­re­de han vredt og gik til modan­greb på det sam­le­de pres­se­kor­ps: » Hvad er je­res in­ten­tion med at brin­ge den­ne hi­sto­rie på ba­nen? Jeg for­står ik­ke, at I er så kri­ti­ske. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.