For McEn­ro

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MJOHN MCEN­ROE EL­SKER

at væ­re spe­ci­el. Spør­ger man, om han vil skri­ve sin au­to­graf, er sva­ret oft e af­vi­sen­de. Mens han sta­dig var ak­tiv, sat­te han sig en aft en ved si­den af mig på min fa­ste plads - N155 - på Cen­tre Court. Her skul­le han ha­ve en snak på to- mands- hånd med An­dré Agas­sis da­væ­ren­de træ­ner, Brad Gil­bert. I en pau­se af sam­ta­len spurg­te jeg, om han vil­le sæt­te sin sig­na­tur på et sty kke pa­pir. » Nej, « lød det kor­te svar, hvor­eft er han tal­te vi­de­re med Brad Gil­bert. Kort tid eft er var det ham, der hen­vend­te sig til mig. » Jeg skal li­ge ha­ve skre­vet et te­le­fon­num­mer ned. Må jeg få et sty kke pa­pir? « spurg­te han. Jeg kig­ge­de ham i øj­ne­ne og sag­de: » Selv­føl­ge­lig, men på en be­tin­gel­se. « Han vid­ste godt, hvad jeg tal­te om, og så var ten­nis­stjer­nens au­to­graf i hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.