For Ed­berg vs. Carlsen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ETREDJESEEDEDE STE­FAN ED­BERG

var tårn­høj fa­vo­rit, da han ons­dag 22. ju­ni 1994 en­tre­de Cen­tre Court sam­men med ver­dens­rang­li­stens num­mer 113, Ken­neth Carlsen, fra Dan­mark. Med be­svær vandt sven­ske­ren før­ste sæt 7- 6, hvor­eft er kam­pen blev afb rudt på grund af mør­ke. Al­le var dog sik­re på, at Ste­fan Es­berg ved gen­op­ta­gel­sen af kam­pen da­gen eft er vil­le avan­ce­re til tur­ne­rin­gens næ­ste run­de. Men Ken­neth Carlsen hav­de an­dre pla­ner. Selv­om han og­så tab­te an­det sæt, vandt han ik­ke de­sto min­dre kam­pen 3- 2. Ken­neth Carlsen er i det­te års Wim­b­ledon- tur­ne­ring hy­ret som TV3 Sports eks­pert. » Når jeg tæn­ker tilbage på min kar­ri­e­re, er den­ne kamp min mest uforg­lem­me­li­ge. Det var stort at spil­le på Cen­tre Court mod spil­le­ren, der hav­de vun­det Wim­b­ledon i bå­de 1988 og 1990, « sag­de Ken­neth Carlsen for­le­den til det sam­le­de dan­ske pres­se­kor­ps un­der et af Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is man­ge træ­nings­pas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.