For Woz­ni­a­cki

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

WDANSK TEN­NIS HAR

gen­nem åre­ne le­ve­ret få Wim­b­ledon­vin­de­re. Men jeg var der selv den juli­dag i 2006, hvor Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki vandt fi na­len i pi­ge­sing­le- ræk­ken over slo­vak­ken Mag­da­le­na Ry­ba­ri­ko­va. Det var hi­sto­risk. Et lig­nen­de re­sul­tat hav­de en dan­sker ik­ke præ­ste­ret, si­den Kurt Ni­el­sen vandt dren­ge­sing­le- fi na­len i 1947. Og hvem var det så li­ge, der sad ved si­den af mig på til­sku­er­plad­ser­ne den­ne var­me og sol­ri­ge eft er­mid­dag? Kurt Ni­el­sen! Som 76- årig hav­de han end­nu en­gang ta­get tu­ren fra sin bopæl i København til Lon­don for at over­væ­re kam­pe­ne i sin ynd­lings­tur­ne­ring. » Hun bli­ver god. Snart vin­der hun de store tur­ne­rin­ger, « spå­e­de han. Kurt Ni­el­sen fi k ret.

Blot fi re år se­ne­re ind­t­og hun før­ste­plad­sen på ver­dens­rang­li­sten. En placering hun for­sva­re­de i ik­ke fær­re end 67 uger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.