For OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ME­MORY LA­NE Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

OBLOT TRE UGER

eft er Wim­b­ledons af­slut­ning i 2012 skul­le an­læg­get i Lon­dons syd­ve­st­li­ge en­de væ­re vært for De Olym­pi­ske Le­ge. Man­ge tviv­le­de på, at det­te kun­ne la­de sig gø­re. Nor­malt er ba­ner­ne neds­lid­te og ubru­ge­li­ge, når sid­ste kamp i den tra­di­tions­ri­ge Grand Slam- tur­ne­ring er af­gjort. Men » mis­sion- ba­neom­læg­ning- på- re­kord­tid « lyk­ke­des, og jub­len vil in­gen en­de ta­ge, da hjem­me­ba­ne- ynd­lin­gen An­dy Mur­ray sik­re­de sig gul­det eft er fi na­le­sejr over Ro­ger Fe­de­rer. Un­der det­te års Wim­b­ledon- tur­ne­ring tal­te jeg med hans mor og ek­stræ­ner Ju­dy Mur­ray. » An­dy er stolt over sin OL- guld­me­dal­je, men den sing­le- ti­tel han sik­re­de sig året eft er i Wim­b­ledon er hans ube­tin­get stør­ste. Al­le bri­ter hav­de jo ven­tet på den­ne tri­umf i 77 år, « sag­de hun og hen­ty de­de til, at se­ne­ste hjem­me­ba­ne- sejr var ble­vet sik­ret i 1936 af Fred Per­ry.

Fo­to: AFP/ Reu­ters/ EPA/ Pal­le He­de­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.