For Ni­el­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NFAMILIEN NI­EL­SEN ER for man­ge dan­ske ten­ni­sen­tu­si­a­ster nær­mest sy­no­nym med Wim­b­ledon­tur­ne­rin­gen. I 1950’ er­ne var Kurt Ni­el­sen to gan­ge ta­ben­de fi na­list i her­re­sing­le- fi na­len. Han var en sand gent­le­man og del­te med glæ­de ud af eg­ne op­le­ve­de anek­do­ter om Wim­b­ledon- tur­ne­rin­gen. Desvær­re dø­de han i 2011. Der­for kom han al­drig til at op­le­ve, da bar­ne­bar­net Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen sam­men med Jo­nat­han Mar­ray vandt her­redoub­le- ræk­ken året eft er. Men den lør­dag aft en, da den dansk- en­gel­ske duo strøg til tops, var uforg­lem­me­lig. Pu­bli­kum på Cen­tre Court le­ve­de i den grad med i lø­jer­ne på den rek­tangu­læ­re ba­ne, og ik­ke et øje var tørt i VIP- bok­sen, hvor Kurt Ni­el­sens en­ke var pla­ce­ret mel­lem si­ne søn­ner, da Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen fl ug­te­de sej­ren over det svensk- ru­mæn­ske par Ro­bert Lind­stedt/ Ho­ria Tecau i hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.