Mark Ca­ven­dish

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Etixx- Qu­i­ck Step Fo­to: AFP

Den bri­ti­ske char­me­trold er med si­ne 25 eta­pe­sej­re al­tid en af kan­di­da­ter­ne til den grøn­ne trø­je. Han har haft en fi n sæ­son med 13 sej­re ind­til vi­de­re, men ’ Cav’ har mis­set nog­le af sæ­son­må­le­ne som ek­sem­pel­vis Mila­no- San­re­mo, hvil­ket må be­kym­re ham lidt.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.