An­dré Greipel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Lotto- Be­li­sol Fo­to: AFP

Lars Baks hold­kam­me­rat har si­den sin Tour- de­but i 2011 vun­det mindst en eta­pe hvert år. Den form for kon­ti­nu­i­tet gør ham til en svag out­si­der til den grøn­ne trø­je, men ty - ske­ren mang­ler ev­nen til at sæt­te en sej­rs­sti­me sam­men i Tou­ren, og der­for kø­rer han næp­pe ind i Pa­ris i grønt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.