Pe­ter Sa­gan

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tin­koff - Saxo

Det var pla­nen, at Tin­koff - Saxos dyrt­køb­te slo­vak skul­le væl­te sig i sej­re i for­å­ret, men så­dan kom det ik­ke til at gå. Sa­gan var usyn­lig i klas­si­ker­ne, og han har først for ny­ligt fun­det brud­sty kker af sin van­li­ge form, hvil­ket har ka­stet sej­re i Tour of Ca­li­for­nia og Schweiz Rundt af sig. Det rus­si­ske mand­skab mø­der op med en mål­sæt­ning om at få Con­ta­dor til Pa­ris i gult, men mon ik­ke, at det gri­ber chan­cen for at for­sva­re Sa­gans po­int­kon­kur­ren­ce- sejr fra sid­ste år? Slo­vak­ken må væ­re sul­ten, og han får sand­syn­lig­vis to hjæl­pe­re i Mi­cha­el Val­gren og Da­ni­e­le Ben­nat­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.