Mas­ser af spe­ci­a­lod­ds på VM- fi na­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For an­den gang i træk står VM­fi na­len i kvin­de­fod­bold mel­lem USA og Ja­pan, når ukrain­ske Ka­te­ry­na Mon­zul fl øjter op klok­ken 01: 30 i nat i Van­co­u­ver, Ca­na­da.

Dan­ske Spil har sør­get for ik­ke fær­re end 66 spe­ci­al­spil på kam­pen, hvor ame­ri­ka­ner­ne har få­et fa­vo­rit­vær­dig­he­den med odds 1,75 for sejr i or­di­nær tid. Uaf­gjort gi­ver odds 3,40, mens ja­pansk tri­umf eft er 90 mi­nut­ter ud­lø­ser odds 5,00.

I 2011 end­te det med 1- 1 ef­ter or­di­nær tid – et re­sul­tat, der gi­ver pen­ge­ne 7,65 gan­ge igen i nat­tens fi na­le. I for­læng­nin­gen blev der sco­ret yder­li­ge­re én gang af beg­ge hold, mens ja­pa­ner­ne var køligst da det gjaldt i straff es­parks­kon­kur­ren­cen.

En­der kam­pen i straff es­parks­kon­kur­ren­ce end­nu en gang gi­ver bå­de Ja­pan og USA 13 gan­ge pen­ge­ne til at vin­de eft er en du­el fra 11- me­ter­plet­ten.

En stor VM- fi­na­le ven­ter for­u­de i af­ten - bå­de på ba­nen og rent od­ds­mæs­sigt. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.