2,02

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS -

Kvin­der­nes VM- fi na­le bli­ver en gen­ta­gel­se af fi na­len fra fi re år si­den, da Ja­pan slog USA eft er for­læn­get spil­le­tid og straff es­park. Ja­pa­ner­ne kom­mer med et nær­mest iden­tisk mand­skab fra den­gang, mens ame­ri­ka­ner­ne og­så kom­mer med man­ge gen­gan­ge­re fra fi na­len, som den­gang var må­l­løs eft er 1. halv­leg. Bå­de USAs kvart­fi na­le mod Ki­na og se­mi­fi na­len mod Tys­kland stod 0- 0 ved pau­sen, mens Ja­pan ik­ke har luk­ket mål ind i åbent spil i de før­ste 45 mi­nut­ter i lø­bet af slut­run­den. Flot­te od­ds på, at før­ste halv­leg en­der uden vin­der.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.