Laud­rup

BT - - NYHEDER -

Det der Bar­ce­lo­na- pro­jekt at spæn­de sig for en præ­si­dent­kan­di­dat, der in­gen jor­disk chan­ce hav­de for at bli­ve valgt, lig­ner ik­ke Mi­cha­el Laud­rup. Der må lig­ge an­det og me­re bag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.