Kan en dansk fa­mi­lie kla­re sig of­fl ine?

BT - - DEBAT -

Fa­mi­li­en Røn­hoff er til dag­lig afh æn­gig af de­res skær­me – mor Char­lot­te tjek­ker sin smartp­ho­ne hvert fem­te mi­nut, og søn­nen To­bi­as spil­ler com­pu­ter fi re- fem ti­mer dag­ligt. Nu ta­ger DR2 de­res elek­tro­ni­ske skær­me og ser, om en fa­mi­lie i dag kan over­le­ve uden.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.