Græken­land må hol­de fast i EU

BT - - DEBAT -

Afstemningen hand­ler om Græken­lands frem­ti­di­ge for­hold til EU. I det lys må vi hå­be, at et so­lidt fl er­tal af græker­ne stem­mer ja og be­kræft er det, som un­der al­le om­stæn­dig­he­der er til­fæl­det: Græken­land for­bli­ver en del af Eu­ro­pa og de­ler skæb­ne med os an­dre. Så­dan er det – og så­dan vil det og­så væ­re frem­over.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.