Fre­de­rik­sens for­ny­el­se

BT - - DEBAT -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne kan hur­tigt bli­ve iso­le­ret, hvis Met­te Fre­de­rik­sen væl­ger den for­ker­te kurs. Frem­ti­den for S er ik­ke at sæt­te sig i spid­sen for en hård vis­nepo­li­tik over for Lars Løk­ke Ras­mus­sen, men kon­struk­tivt at gå ind i et sam­ar­bej­de og ud­vi­se den sam­me an­svar­lig­hed, som Ven­stre gjor­de un­der SR- re­ge­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.