Øj med Ry­a­nair

Iets kory­fæ Vil­ly Søvn­dal ble­vet kun­de hos de ud­skæld­te ire­re

BT - - NYHEDER -

MANDAG 6. JULI 2015 Hav­de Vil­ly Søvn­dal ta­get sig lidt ek­stra tid og ta­get en hund og et par 20’ ere op af lom­men, så kun­ne han må­ske ha­ve flø­jet på po­li­tisk kor­rekt vis. Det vi­ser BTs fly­bil­let- søg­ning i går. I går kun­ne man så­le­des boo­ke bil­let­ter fra Bil­lund til Malaga med ud­rej­se tirs­dag 7. juli og hjem­rej­se fre­dag 10. juli. Da BT i går fo­re­tog søg­nin­gen, ko­ste­de det 139 kr. me­re at fly­ve med ty­ske Luft­hansa i ste­det for ir­ske Ry­a­nair. 3.078 kr. skul­le man af med hos Ry­a­nair, mod 3.217 kr. hos Luft­hansa. Med Luft­hansa er man dog godt to ti­mer me­re un­der­vejs end med Ry­a­nair hver vej på grund af en mel­lem­lan­ding i Frank­furt.

Jo­nas Da­hl.

Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.