Dan­ske som­mer­hu­se kan væ­re la­vet af ulov­ligt træ

BT - - NYHEDER -

TØM­MER

Fle­re som­mer­hu­se i Dan­mark er an­gi­ve­ligt ble­vet til med ulov­ligt im­por­te­ret træ fra Ama­zo­nas.

Tre dan­ske fir­ma­er har nem­lig med stor sand­syn­lig­hed købt tøm­mer, der er ble­vet ulov­ligt fæl­det og der­ef­ter solgt til ud­lan­det. Det skri­ver Po­li­ti­ken.

Mi l j ø o r g a n i s a t i o ne n Gre­en­pea­ce har led for led i for­sy­nings­kæ­den spo­ret tøm­me­ret, og spo­re­ne en­der ved den bra­si­li­an­ske sko­ve­jen­dom Fa­zen­da San­ta Efi­ge­nia i del­sta­ten Pará i Ama­zo­nas.

Her har ejer­ne af sko­ve­jen­dom­men for­fal­sket en til­la­del­se til at fæl­de tøm­mer sva­ren­de til om­kring 6.000 hektar regnskov, og har der­ef­ter alt­så ulov­ligt fæl­det og solgt tøm­mer fra kost­ba­re træ­sor­ter fra Ama­zo­nas’ regnsko­ve. BNB

Kost­ba­re træ­er i Ama­zo­nas er fæl­det med for­fal­sket til­la­del­se og solgt til dan­ske virk­som­he­der. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.