’’

BT - - NYHEDER -

En sku­e­spil­ler kan la­ve en ny film. En san­ger kan la­ve en ny sang. Jeg er kendt for at væ­re mig. Så når jeg har suc­ces med at væ­re mig, er jeg vir­ke­lig glad. Men det har ik­ke væ­ret nemt. Det har væ­ret 15 år, hvor jeg he­le ti­den har ar­bej­det på, at folk var in­ter­es­se­re­de i min per­son

Ma­s­cha Vang, re­a­li­ty­stjer­ne og blog­ger,

i Jyl­lands- Po­sten ( re­di­ge­ret kor­te­re)

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.