Vi for­sik­rer os til sund­hed

BT - - NYHEDER -

An­tal­let af dan­ske­re med pri­vat sund­heds­for­sik­ring er på ba­re et år ste­get med knap 193.000, så der i dag er over to mio., vi­ser nye tal fra For­sik­ring & Pen­sion iføl­ge Jyl­lands- Po­sten. » I dag er det ba­re en na­tur­lig del af den pak­ke, man får som an­sat i det pri­va­te, « si­ger Jakob Kjel­l­berg, pro­fes­sor ved kom­mu­ner­nes og re­gio­ner­nes ana­ly­se­in­sti­tut, Kora.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.