Un­ge er ud­dan­nel­ses­lyst­ne

BT - - NYHEDER -

Søn­dag kl. 12.00 ud­løb fri­sten for at sø­ge ind på en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se. I den­ne run­de har 92.477 per­so­ner meldt sig i an­sø­ger­fel­tet til en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se, op­ly­ser Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et. Der­med hol­der de ud­dan­nel­ses­lyst­ne un­ge fast i tra­di­tio­nen om – år ef­ter år – at sæt­te re­kord i an­sø­ger­fel­tets stør­rel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.