’’

BT - - NYHEDER -

Jeg tror, at det vil ha­ve en præ­ven­tiv ef­fekt, at vi har sat gang i pro­jek­tet, og at folk vil væ­re me­re op­mærk­som­me på, at det er vig­tigt at mel­de af­bud

An­ders Küh­nau ( S), for­mand for ho­spi­tals­ud­val

get i Re­gion Midtjylland

kræv­ning på 250 kr., hvis de ude­bli­ver. Den an­den halv­del bli­ver, for at kun­ne må­le ef­fek­ten, en slags kon­trol­grup-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.