Papri­ka bril­le­rer

BT - - TV - DRA­MA

Da den fe­te­re­de, men ik­ke læn­ge­re helt un­ge sku­e­spil­le­rin­de Thea Bar­fo­ed ven­der tilbage fra et af­væn­nings­op­hold, bli­ver hun stil­let over for en ræk­ke af li­vets stør­ste ud­for­drin­ger. I sit pro­fes­sio­nel­le liv gen­fi nder hun hur­tigt sin van­te rolle og selvsik­kert le­ver hun sig af- ten eft er aft en med stor suc­ces ind i rol­len som Martha i den kræ­ven­de op­sæt­ning af Hvem er ban­ge for Vir­gi­nia Wolf; en stor og ud­for­dren­de rolle, der hver aft en ud­lø­ser en over­væl­den­de ap­plaus til Thea. Men eft er tæp­pe­fald for­svin­der te­a­trets og fi ktio­nens magi, når hun ind­hen- tes af vir­ke­lig­he­dens og for­ti­dens syn­de­re. For un­der sin ned­t­ur blev hun skilt og mi­ste­de sam­ti­digt for­æl­dre­ret­ten til si­ne to små dren­ge. Et afk ald og et tab som hun nu vil rå­de bod på - de skal igen væ­re en del af hen­des li v. Hen­des eks­mand, Chri­sti­an, la­der sig ind­led­nings­vis over- ta­le af hen­des stærkt ma­ni­p­u­le­ren­de, men trods alt char­me­ren­de per­son­lig­hed og la­der hen­de se dren­ge­ne på kor­te be­søg. Men rol-

Med­vir­ken­de:

Papri­ka Ste­en som sku­e­spil­le­rin­den Thea Bar­fo­ed i det dan­ske dra­ma ” Ap­plaus” fra 2009.

Fo­to: DR1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.