’’

BT - - SPORTEN - Jakob Fuglsang

Det vig­tig­ste på Mur de Huy er li­ge før op­kørs­len. Po­si­tio­nen, som vi har der, er ek­stremt vig­tig

Ef­ter en an­den­dag med hol­land­ske vind- og vej­r­for­hold og der­til­hø­ren­de dra­ma­tik by­der årets tred­je eta­pe på fle­re van­ske­li­ge ud­for­drin­ger - især i skik­kel­se af Flè­che Wal­lo­ne- bak­ken Mur de Huy. I klas­si­ker­lø­bet i Ar­den­ner­ne er der al­tid ga­ran­ti for sy­re i be­ne­ne og en dra­ma­tisk af­slut­ning.

Tak­tik før op­kørs­len

I for­å­ret blev Jakob Fuglsang num­mer ot­te i Flè­che Wal­lo­ne, der år ef­ter år har Mur de Huy som af­slut­ning. Dan­ske­ren var fan­ta­stisk kø­ren­de og hå­ber at kun­ne cyk­le på sam­me ni­veau, selv­om hans rolle vil væ­re at hjæl­pe kap­ta­j­nen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.