Med Woz­ni­a­cki på job

BT - - SPORTEN -

UDEN FOR BA­NEN

Tho­mas Idskov i Lon­don

So­len skin­ner fra en skyfri him­mel. Kø­er­ne op til Wim­b­ledo­nan­læg­get i Lon­dons syd­ve­st­li­ge en­de er ki­lo­me­ter lange. I det fjer­ne skim­ter man en gol­f­bil. Den kom­mer nær­me­re. Og – Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er pla­ce­ret på sæ­det bag fø­re­ren.

Det er der en god grund til. Hun skal væ­re med til at bran­de det ita­li­en­ske kaf­fe­mær­ke La­va­zzas pro­duk­ter.

» Eu­ro­pæ­er­ne ken­der os al­le­re­de. Men nu vil vi ha­ve vo­res po­si­tion på det ame­ri­kan­ske mar­ked styr­ket. Bran­ding- mæs­sigt er Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is pro­fil per­fekt til det­te. Hun er ung og spor­ty, « si­ger fir­ma­ets vi­ce­præ­si­dent Gi­u­sep­pe La­va­zza.

Ove­nud til­freds

Han er ove­nud til­freds med, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki mel­lem kam­pe­ne i Grand Slam- tur­ne­rin­gen i Eng- lands ho­ved­stad, Lon­don, ta­ger sig tid til at de­le kaf­fe ud til ten­nis­sup­por­ter­ne.

» Det får vi god om­ta­le ud af. Vi har la­vet en et- årig sponsoraf­ta­le med Ca­ro­li­ne. Men jeg vil ik­ke af­vi­se, at den bli­ver for­læn­get. Ame­ri­ka­ner­ne el­sker hen­de jo. Hun har et imø­de­kom­men­de smil, og så er hun en af ver­dens al­ler­bed­ste spil­le­re. In­ten­tio­nen er, at vi får mas­ser af kun­der hos det kø­be­lyst­ne ten­nis­pu­bli­kum, « si­ger Gi­u­sep­pe La­va­zza.

Skal man tro Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, ny­der hun at væ­re midt- punkt i La­va­zza- prom­ove­rin­gen.

» Jeg har jo kamp­fri dag og skal ba­re træ­ne en ti­mes tid. Så det di­stra­he­rer over­ho­ve­det ik­ke min kon­cen­tra­tion. Fak­tisk sy­nes jeg kun, at det er sjovt at ta­le med nog­le af de til­sku­e­re, der støt­ter mig, når jeg spil­ler kamp, « si­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

De til­ste­de­væ­ren­de jour­na­li­ster har et hav af spørgs­mål om hen­des ten­niskar­ri­e­re, de ger­ne vil ha­ve svar på.

Men de til­ste­de­væ­ren­de me­d­ar­bej­de­re fra La­va­zza sør­ger kon­stant for, at der og­så bli­ver stil­let spørgs­mål til hen­de om La­va­zza­kaf­fen.

Og­så den op­ga­ve kla­rer hun med bra­vour.

» Jeg er bed­re til at drik­ke kaf­fe end at la­ve den. Så er det jo godt, at man kan kø­be en ma­ski­ne til at la­ve den, « ly­der et af hen­des til­sy­ne­la­den­de in­dø­ve­de svar.

Sponsorar­ran­ge­men­tet er slut. Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har le­vet op til sin sponsors for­vent­nin­ger. Og med pri­vat­chauf­før bli­ver hun i den smar­te gol­f­bil kørt vi­de­re til Wim­b­ledons træ­nings­ba­ner.

idskov@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.