Ha­milt­on vandt tæt løb på Sil­ver­sto­ne

BT - - SPORTEN - FOR­MEL 1 VM- STIL­LIN­GEN

F1 og for før­ste gang i min kar­ri­e­re føl­te jeg, at jeg hav­de det per­fek­te dæk- valg, « sag­de en lyk­ke­lig Lewis Ha­milt­on til BBC ef­ter lø­bet.

» Jeg vil­le ba­re vin­de for mi­ne fans. Jeg kun­ne se dem ud af øjen­kro­gen, og det fik mig til at gi­ve alt, « sag­de eng­læn­de­ren ef­ter lø­bet.

Reg­nen dril­le­de

Wil­li­ams star­te­de el­lers fæ­no­me­nalt godt, da bå­de Fe­lipe Mas­sa og Valt­te­ri Bot­tas strøg for­bi de to Mer­ce­de­s­kø­re­re på lø­bets før­ste om­gan­ge. Men det, der lig­ne­de et tri­umf­tog for Wil­li­ams, blev øde­lagt, ef­ter­hån­den som lø­bet skred frem med blandt an­det et tid­ligt og sne­digt pit­stop af Lewis Ha­milt­on.

Og så kom reg­nen, og det he­le slut­te­de med en lidt skuf­fen­de fjer­de­plads til Fe­lipe Mas­sa og en fem­te­plads til Valt­te­ri Bot­tas.

De helt store ta­be­re skul­le man dog fin­de langt ne­de i fel­tet, hvor Lo­tus- kø­rer­ne Ro­main Grosje­an og Pa­stor Mal­do­na­do ram­le­de sam­men på lø­bets før­ste om­gang, og beg­ge måt­te ud­gå. Sam­me skæb­ne over­gik næ­sten det hårdt pla­ge­de McLaren- team.

I sam­me sving og på sam­me om­gang som Lo­tus­kø­rer­ne, ham­re­de Fer­nan­do Alonso ind i si­den på Jen­son But­ton, og det ko­ste­de den en­gel­ske hjem­me­ba­ne­fa­vo­rit del­ta­gel­sen i lø­bet, mens Alonso gen­nem­før­te lø­bet og slut­te­de som num­mer ti.

1. LEWIS HA­MILT­ON ( MER­CE­DES) 2. NI­CO ROS­BERG ( MER­CE­DES) 3. SE­BA­STI­AN VET­TEL ( FER­RA­RI) 4. KI­MI RÄIK­KÖ­NEN ( FER­RA­RI) 5. VALT­TE­RI BOT­TAS ( WIL­LI­AMS) 6. FE­LIPE MAS­SA ( WIL­LI­AMS) 7. DA­NI­EL RIC­CI­AR­DO ( RED BULL) 8. DA­NI­IL KVY­AT ( RED BULL) 9. NI­CO HÜL­KEN­BERG ( FOR­CE IN­DIA) 10. RO­MAIN GROSJE­AN ( LO­TUS)

Lewis Ha­milt­on fejrer sej­ren på tra­di­tio­nel vis på Sil­ver­sto­ne.

Fo­to: Reu­ters

da­lu@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.