Ri­va­ler kæm­per om Gold Cup- guld

BT - - SPORTEN -

End­nu en dansk ak­tør på den De mel­le­ma­me­ri­kan­ske mester­ska­ber i fod­bold sky­des i gang i den­ne uge, hvor 12 lan­de dy­ster ved Gold Cup, som det­te år afh ol­des i USA og Ca­na­da.

Alt ty der på et par­løb mel­lem vær­ter­ne og Me­xi­co med Cos­ta Ri­ca som far­lig out­si­der. Unibet gi­ver odds 2,50 på me­xi­ca­ner­ne og odds 2,65 på ame­ri­kansk fi na­le­tri­umf, mens costa­ri­ca­ner­ne, der im­po­ne­re­de stort ved VM- slut­run­den i Bra­si­li­en i 2014, gi­ver fem gan­ge ind­sat­sen for at løft e tro­fæ­et 26. juli i Phila­delp­hia.

Al­le tre fa­vo­rit­ter er dog ramt af et par hår­de afb ud til tur­ne­rin­gen. Cos­ta Ri­ca må dog und­væ­re må­l­mand­spro­fi len Key­l­or Na­vas, der er ska­det, mens sam­me skæb­ne over­går ru­ti­ne­re­de Jer­mai­ne Jones fra USA. Me­xi­co må se bort fra lands­hold­stop­sco­rer Javi­er » Chi­cha­ri­to « Her­nan­dez med et bræk­ket kra­ve­ben.

Me­xi­ca­ner­ne ( i grøn­ne trø­jer) er fa­vo­rit­ter til at lø­be med Gold Cup- tro­fæ­et. Fo­to: Mi­ke Sto­ne / Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.