1,91

BT - - SPORTEN -

Man­ge for­ven­te­de, at Brann vil­le stry­ge pro­blem­frit tilbage i Tip­pe­liga­en eft er den no­get over­ra­sken­de nedryk­ning i sid­ste sæ­son, men hol­det har på in­gen må­de haft det let i OBOS Liga­en, hvor man kun har vun­det over et af hol­de­ne, der lig­ger hø­je­re pla­ce­ret i ta­bel­len. Der­for vir­ker be­ta­lin­gen på Kri­sti­ans­und gan­ske pæn, sær­ligt for­di hol­det im­po­ne­rer stort på ude­ba­ne, hvor man har hen­tet 13 po­int ud af 18 mu­li­ge på eff ek­tiv om­stil­lings­bold. Der­for vir­ker spil­vær­di­en klart til at væ­re på, at Kri­sti­ans­und rej­ser hjem med po­int i ba­ga­gen.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.