1,95

BT - - SPORTEN -

Kri­sti­ans­unds de­fen­siv har sej­let rundt si­den den stær­ke må­l­mand Mirza Se­lim­ovic blev al­vor­ligt ska­det. Den 20- åri­ge re­ser­ve, Svan­te Hil­de­mand, har luk­ket syv mål ind i si­ne før­ste to op­træ­de­ner, her­af fem af dem i 0- 5 øre­tæ­ven mod Ör­gryte se­ne­st, hvor man som ek­stra ma­lurt i bæg­ret blev ramt af tre ka­ran­tæ­ne­gi­ven­de ad­vars­ler. Land­skro­na med­ta­ger hund­re­de­vis af med­rej­sen­de fans til den kor­te tur ind over Skå­ne, så Kri­sti­an­stads hjem­me­ba­ne­for­del bør væ­re til at over­se. 2- tal­let lig­ner klart man­da­gens bed­ste spil.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.