2,70

BT - - SPORTEN -

Lah­ti brug­te tem­me­lig man­ge kræft er på at kæm­pe 2- 2 hjem mod El­fsborg i tors­da­gens Eu­ro­pa League- kva­li­fi ka­tions­kamp, og man skal al­le­re­de spil­le re­tu­ro­p­gør i Borås nu på tors­dag. Der­for kun­ne man godt stille spørgs­måls­tegn ved, hvor hel­hjer­tet man går ind til da­gens op­gør mod SJK, for sæ­so­nen er sta­dig ung, og hol­det står med re­el mu­lig­hed for at gå vi­de­re i eu­ro­pæ­isk re­gi. SJK har sam­ti­dig vist fl ot­te tak­ter i top­pen af ræk­ken, hvor tre af i alt fi re ne­der­lag er kom­met mod de to top­hold fra HJK og RoPS. Ude­sej­ren te­stes til at­trak­tivt odds.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.