Hvor­dan er det at stå i skyg­gen af de store?

BT - - DEBAT -

Den­ne do­ku­men­tar for­tæl­ler hi­sto­ri­en om kor­san­ger­ne bag nog­le af po­p­mu­sik­kens stør­ste le­gen­der. De fl este er kvin­der, sor­te, og næ­sten al­le har en for­tid i kir­kens gospel­kor. Bru­ce Springs­te­en, Ste­vie Won­der og Mick Jag­ger for­tæl­ler om kor­san­ger­nes be­tyd­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.