Orak­ler­nes tid

BT - - DEBAT -

EU er skam in­ter­es­se­ret i, at Græken­land for­bli­ver med­lem af eu­ro­en. Men kun hvis græker­ne hol­der op med at tro, at EU er et pen­ge­træ, man ba­re skal ryste hårdt og læn­ge nok: Og be­gyn­der at plan­te fl ere oli­ven­træ­er selv. Re­sul­ta­tet af fol­ke­af­stem­nin­gen var ul­dent. Nu må Tsi­pras si­ge højt og klart ja til EU. Orak­ler­nes tid er for­bi.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.