Ga­des røgslør

BT - - DEBAT -

Den gen­valg­te Sø­ren Ga­de, nu Ven­stres grup­pe­for­mand, si­ger: ’ Du kan godt si­ge, at vi ik­ke li­ge­frem rut­te­de med sand­he­den’. Ale­ne den ud­ta­lel­se er iso­le­ret set ar­gu­ment nok for at genåb­ne Irak­kom­mis­sio­nen (...) I respekt for især de 51 sol­da­ter, der dø­de i Irak og Af­g­ha­ni­stan, bør Irak- kom­mis­sio­nen an­stæn­dig­vis gø­re sit ar­bej­de fær­digt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.