By­del af­spær­ret ef­ter mas­siv over­svøm­mel­se

BT - - NYHEDER - Fo­to: Bax Lind­hardt/ Scan­pix 2015)

Den kø­ben­havn­ske by­del Islands Bryg­ge blev mandag ramt af store over­svøm­mel­ser, ef­ter et van­d­rør sprang læk. Der­for blev Kø­ben­havns Po­li­ti nødt til at af­spær­re by­de­len, for­di der var en ri­si­ko for, at as­fal­ten sank sam­men.

Den øde­lag­te van­d­rør send­te enor­me vand­mas­ser ud på vej­en og ned i nær­lig- gen­de ejen­dom­mes kæl­dre, og po­li­ti­et fik hur­tigt luk­ket for van­det i by­de­len. Sent på ef­ter­mid­da­gen fik Kø­ben­havns Po­li­ti styr på van­d­rø­ret, og brand­bi­ler fik van­det væk fra ga­den. In­gen af de par­ke­re­de bi­ler led ska­de ved det store van­duheld.

Uhel­det ske­te kort før mid­dag, da ar­bej­de­re kom til at bo­re hul i rø­ret, som lø­ber un­der Kø­ben­havns Havn. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.