Kø­re­læ­re­re og ele­ver an­holdt

BT - - NYHEDER -

18 kø­re­læ­re­re og ele­ver er mandag ble­vet an­holdt i København og om­egn. An­hol­del­ser­ne ske­te blandt an­det i Val­by, op­ly­ser Kø­ben­havns Po­li­ti. De øn­sker ik­ke at for­tæl­le, hvad bag­grun­den for an­hol­del­ser­ne er, el­ler hvor man­ge af de an­hold­te der hen­holds­vis er kø­re­læ­re­re og ele­ver. De an­hold­te mistæn­kes an­gi­ve­ligt for fusk med kø­re­prø­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.