TAG DIG TID TIL RE­FLEK­SION

BT - - NYHEDER -

Det er ik­ke let – men jo me­re man øver sig, de­sto bed­re kan man bli­ve til det. Man kan f. eks. spør­ge sig selv: Har jeg egent­lig lyst til at hol­de det mid­dags­sel­skab lør­dag aft en? Gør jeg det af pligt el­ler af lyst? Det kan fri­gø­re me­get ener­gi og plads in­den i én selv, hvis man tør mær­ke eft er og si­ge nej. Før evt. dagbog dag­ligt for at mær­ke eft er, hvad der vir­ke­lig be­ty der no­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.