FÅ DIN NAT­TE­SØVN

BT - - NYHEDER -

Det er me­get al­min­de­ligt at ha­ve søvn­pro­ble­mer, hvis man er de­pri­me­ret. Men kan man fi nde en vej til at sta­bi­li­se­re sin nat­te­søvn, er man godt på vej til at få det bed­re. En god nat­te­søvn for­bed­rer nem­lig im­mun­for­sva­ret, sty rker hukom­mel­sen og op­hæ­ver de ska­de­li­ge virk­nin­ger ved stress. For at sove bed­re er det en god idé at ’ gea­re ned’, in­den du går i seng. F. eks. ved en kort gå­tur, at læ­se en bog el­ler lyt­te til no­get af­slap­pen­de mu­sik. I sove­væ­rel­set skal der helst væ­re så mørkt som mu­ligt. Køb evt. mørklæg­nings­gar­di­ner, sluk mo­bi­len og din tab­let og drik ik­ke kaff e eft er kl. 18.00.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.