FÅ NOK LYS

BT - - NYHEDER -

Lys­be­hand­ling i form af en lyste­ra­pi­lam­pe kan væ­re et godt sup­ple­ment til den be­hand­ling, læ­gen an­vi­ser. Sørg for, at lyste­ra­pi­lam­pen har en re­la­tivt stor skærm, så du får størst mu­lig glæ­de af ly­set. Dags­ly­set kan og­så væ­re en hjælp, hvis du op­sø­ger det midt på da­gen, ca. 30- 60 mi­nut­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.