’’

BT - - SPORTEN - Bjar­ne Ri­is til TV2

Jeg sy­nes og­så, jeg har væ­ret med til at bi­dra­ge til en so­ber og en sund cy­kel­sport, som og­så kø­rer i dag

Ri­is sva­re­de på de for­hold i TV2s Tour- stu­die i går:

» Det er hans hold­ning. Al­le har ret til at ha­ve en hold­ning om de for­skel­li­ge ting. Selv­føl­ge­lig er jeg ik­ke enig. Men jeg kan ik­ke gø­re så me­get ved det. Jeg skal ac­cep­te­re, at folk har en hold­ning, og at de ik­ke me­ner, jeg har gjort det, der skul­le til. Det kan dis­ku­te­res og vil og­så bli­ve dis­ku­te­ret. Det vil jeg la­de an­dre om. Jeg ved, hvad jeg står for. Og jeg sy­nes og­så, jeg har væ­ret med til at bi­dra­ge til en so­ber og en sund cy­kel­sport, som og­så kø­rer i dag, « sag­de Ri­is.

Der­u­d­over hav­de han ik­ke no­gen kom­men­ta­rer til do­pin­grap­por­ten, der kom i ju­ni, li­ge­som han ik­ke vil­le sva­re på, om han no­gen­sin­de har mødt do­ping­læ­gen Fu­en­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.